Przedmiot Działalności

- świadczenie usług atestacyjnych w tym badanie sprawozdań finansowych

- usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych

- doradztwo podatkowe

- inne usługi z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej